Tin tức

Hiện nay việc trồng cây mắc ca đang có một số vấn đf mà người trông chưa hiểu hết. Họ chỉ quan tâm đến việc trồng cây mắc ca có trái hay không, có trái nhiều hay ít và tiêu thụ ở đâu? Giá cả như thế nào? Nhưng điều quan rọng nhất đó là ai tiêu thụ và họ tiêu thụ như thế nà..
Trong sản xuất cây giống, nguồn gốc, xuất xứ đúng của nguồn giống ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh tế lâu dài của người dân. Vì vây chúng  tôi khuyên cáo người dân nên kiểm tra giấy chứng nhận nguồn gốc giống cây tròng, ngoài ra còn phải kiểm tra trực tiếp tại vườn cây mẹ xem có được c..
  CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 210/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH..
Đất trồng cây Mắc ca tại Hawaii (Mỹ) rất xấu. Bề mặt đất rất mỏng, đá lẫn ngay trên bề mặt. Nếu so sánh với đất Việt Nam thì có thể nói rằng đất chúng ta quá tốt. Người Việt Nam chúng ta rất chịu khó sao không trồng được cây Mắc ca trên đất của chúng ta?  ..
Cây Macadamia (người dân thường gọi là cây Mắc-ca) là một trong những cây trồng có giá trị kinh tế cao. Macadamia là tên gọi chung cho 9 loài cây thuộc chi Macadamia, họ Chẹo thui (Proteaceae); trong đó hai loài cây có giá trị thương mại là M. integrifolia Maiden & Betche và M.tetraphylla. L. Johnson. Cả hai loài này đều m..