Kỹ thuật vườn ươm

Cây Mắc ca cũng như một số loài cây lấy quả khác, nó có nhiều phương pháp nhân giống. Tuy nhiên nếu phân loại một cách khái quát thì có 2 phương pháp chính là nhân giống hữu tính và nhân giống vô tính.             Sau đây chúng tôi trình bày chi tiết các phương pháp nh..
Khi chọn cây giống để trồng nên theo các điểm hướng dẫn sau đây: 1. Chỉ nên lấy những cây giống từ nơi thích hợp trồng Macadamia hay những cơ quan có uy tín được công nhận có vườn ươm đạt tiêu chuẩn. 2. Các cây nên được trồng nhằm mục đích phát triển thành những cây khỏe mạnh, có chất lượng c..