Đất trồng cây Mắc ca tại Hawaii (Mỹ)

2013-11-21 20:10:52


Đất trồng cây Mắc ca tại Hawaii (Mỹ) rất xấu. Bề mặt đất rất mỏng, đá lẫn ngay trên bề mặt. Nếu so sánh với đất Việt Nam thì có thể nói rằng đất chúng ta quá tốt. Người Việt Nam chúng ta rất chịu khó sao không trồng được cây Mắc ca trên đất của chúng ta? 


Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad            Good

Enter the code in the box below: